Föreläsningar

Hur sur ska man hitta rätt, i ett nytt land, annan kultur och dessutom i ett land med helt annat språk?

Jag har genom åren hållit åtskilliga föredrag - för olika målgrupper, genom konferenser, seminarier, studieförbund, för föreningar, på bibliotek och på arbetsplatser och i skolor. Jag kombinerar gärna mina föredrag med att visa bilder.

 

Jag är ofta ute på mässor, konferenser, skolor och bibliotek och berättar om mitt författarskap, somaliska kultur och litteratur.  

 

Stommen i mina föreläsningar är en skildring av den ständiga kampen om att anpassa sig till ett nytt land och sökandet om lycka i det.

 

Vilket innehåller bl. a:

 

- Att vara somalier i Sverige

- Att lyckas i ett "främmande" land

- Att tillhöra två kulturer, och dess komplexitet.

- Att skriva på sitt modersmål i exil.

- Om mitt författarskap; inspirationskälla, skrivarbetet och relationen med mina läsare.

 

Hur mycket tid ägnas åt de olika blocken beror helt på publikens sammansättning och önskemål.

 

SKOLBESÖK

 

Mitt mål är också att locka publiken till att läsa mer, inspirera dem att skriva egna berättelser och ge dem en inblick i författarens vardag. Självklart anpassar jag lektionen efter publikens ålder, kunskap och intresse.

 

Det är publikens frågor som styr mig men vi brukar ändå hinna med också;

 

- Fantasieggande hjärngymnastik.

- Tips till de som inte vet vad de ska skriva om.

- Skrivprocessen (hur det går till när jag skriver?)

- Inspirationskällor till egen berättelse.

Bile Hashi | somalisk författare