Göteborgs Posten

http://www.gp.se/kulturnoje/1.135018-bile-skriver-deckare-pa-somaliska?m=print


Han berättar att han var galen i sagor och andra berättelser redan som barn.
- Böckerna kunde föra mig ut i världen, i dem kunde jag leva ett liv jag inte trodde fanns. Dessutom upptäckte jag mig själv.
Bile Hashi har skrivit sju deckarromaner som samtliga utspelar sig både i Sverige och Somalia. Han menar att det nu är viktigare än någonsin att berätta om somaliernas livssituation i Sverige.

- Genom mina böcker hoppas jag kunna bemöta den orättvisa kritik somaliska invandrare allt som oftast utsätts för. Få verkar ha kännedom om vilka svåra levnadsförhållanden de faktiskt lever under. Förvirrad! handlar om två somalier som blir dömda för mord på en domare i Sverige. Frågan om huruvida invandrare lättare än svenskar blir fällda för brott kommer genast upp.

- Med mina föredrag vill jag visa att oavsett hur välutbildade somalier är så erbjuds de sällan jobb som statsanställda, läkare, ekonomer och så vidare. Bile Hashi är inte bara kritisk till de svenska klassklyftorna utan också till vad han ser som orättvisor i det somaliska samhället, och den förtryckta kvinnan återkommer i flera av hans böcker. Han är van vid att kritiseras för att vilja bryta gamla vanor och seder när det gäller kvinnas ställning i det somaliska samhället, och för att han tycker att hon i högre grad bör få bestämma själv vilket slags liv hon vill leva.
I boken Flickan som är såsom guld, är mer värd än pengar skildrar Bile Hashi en ung föräldralös och fattig flicka som heter Farida och som skickas till sin faster i huvudstaden Mogadishu. Fastern och hennes man låtsas vara snälla men har samtidigt planer på att gifta bort henne mot hennes vilja.
- Flickans stora dröm är att en dag bli läkare men i boken försöker jag beskriva alla orättvisor hon som kvinna måste tampas med på vägen, säger Bile Hashi som i sina böcker vill visa kvinnorna som starka individer.
Det finns inte så många böcker skrivna på somaliska. Det var först 1974 som man kunde skriva på det somaliska språket, innan dess var det bara ett talspråk. Det fanns inga bokstäver. I stället använde man sig av engelska, italienska, franska eller arabiska. Somalia var en gång koloniserat av Storbritannien och Italien.
Det finns en muntlig tradition mellan generationerna men inte så mycket att läsa.
- Det finns max fem-sex personer som skriver skönlitteratur på somaliska, säger Bile Hashi som också arrangerar läskurser för afrikanska barn i Biskopsgården.

Drygt 15 författare kommer på fredag att delta under Författardagen på Stadsbiblioteket. En av dem är Monica Lauritzen, som under året fått uppmärksamhet kring sin bok En kvinnas röst om Emilie Flygare-Carléns liv och dikt. 200-årsjubileet av hennes födelse har firats stort i Strömstad och Stockholm.


- Det viktiga för mig är att berätta om den spännande resa som jag gjort genom arbetet med min bok. Och då hoppas jag förstås att många människor vill göra samma resa genom min bok, säger Monica Lauritzen.

Bile Hashi är inte bara kritisk till de svenska klassklyftorna utan också till vad han ser som orättvisor i det somaliska samhället, och den förtryckta kvinnan återkommer i flera av hans böcker. Han är van vid att kritiseras för att vilja bryta gamla vanor och seder när det gäller kvinnas ställning i det somaliska samhället, och för att han tycker att hon i högre grad bör få bestämma själv vilket slags liv hon vill leva.


I boken Flickan som är såsom guld, är mer värd än pengar skildrar Bile Hashi en ung föräldralös och fattig flicka som heter Farida och som skickas till sin faster i huvudstaden Mogadishu. Fastern och hennes man låtsas vara snälla men har samtidigt planer på att gifta bort henne mot hennes vilja.


- Flickans stora dröm är att en dag bli läkare men i boken försöker jag beskriva alla orättvisor hon som kvinna måste tampas med på vägen, säger Bile Hashi som i sina böcker vill visa kvinnorna som starka individer.
Det finns inte så många böcker skrivna på somaliska. Det var först 1974 som man kunde skriva på det somaliska språket, innan dess var det bara ett talspråk. Det fanns inga bokstäver. I stället använde man sig av engelska, italienska, franska eller arabiska. Somalia var en gång koloniserat av Storbritannien och Italien.
Det finns en muntlig tradition mellan generationerna men inte så mycket att läsa.

Bile Hashi | somalisk författare