Det mångspråkiga

Bile Hashi är medförfattare till boken: Det mångspråkiga biblioteket : en nödvändig utopi. (2012)

När världen krymper och kommer närmare, då måste biblioteket bli större, öppna sig för det globala, och samtidigt vara en trygg plats i vardagen. Det mångspråkiga biblioteket - en nödvändig utopi vill ge en insikt om bibliotekets unika samhällsuppdrag och då speciellt vad gäller integration i vid bemärkelse.

En palett av skribenter - författare, bibliotekarier, biblioteksaktivister och forskare - delar med sig av sina erfarenheter, kunskaper, visioner, metoder och goda exempel till bibliotekspersonal och beslutsfattare, i hopp om att fler ska inse möjligheten med och nödvändigheten av att biblioteket spelar en av huvudrollerna när vi tillsammans skapar ett hållbart samhälle.
.

Bile Hashi | somalisk författare