Om skrivandet

    

Om sitt skrivande har Bile sagt:

 

"Att skriva en berättelse har alltid varit en dröm för mig. Nyfikenhet och experimentlusta har drivit mig att skriva och utforska. Och Jag är intresserad av samhällsfrågor. Frågor som intresserar mig särskilt är konflikter mellan individer och konflikt mellan individens samvete och krav utifrån. Individens omvandling i exilen är en annan fråga som intresserar mig. Och det är just vad jag skriver om i mina böcker.

 

Det är också fantastiskt kul att skriva om sådant som man vet läses av andra - det har inte med fåfänga eller något sådant att göra, det ökar glädjen i skrivandet och skapandet. En av mina lyckligaste dagar är till exempel då jag en vacker aprildag steg på spårvagnen vid domkyrkan i Göteborg och satt bredvid en ung kvinna som läste min bok!

 

 

Vad utmärker sig en bra roman?

 

En bra roman skall innehållsmässigt finnas spänning, bra miljö- och personskildring och så en gåta! Stilmässigt söker jag skriva tydliga miljöer, och dessutom strävar jag efter att försöka hitta rätt "ton" till var och en av mina böckerna. jag menar att det därigenom ökar trovärdigheten. Jag är nog med att de personer och miljöer jag beskriver ska vara igenkännliga för läsaren. Jag tror att jag har nytta av min tolkverksamhet då jag lärt känna många människor som är specialister på olika saker; polis, läkare, jurister, socialarbetare, journalister m.fl, vilket gör det lätt för mig att bygga upp en realistiska historia. I övrigt är det en helt annan sak att skriva en bok. Det är mycket en fråga om förväntningar."

Bile Hashi | somalisk författare