De anlitade Bile

REFERENSER 

DE ANLITADE BILE HASHI

Motala kommun

Forum för posei och prosa, Musikens Hus

Älvstrands Bibliotek

Nacka kommun

Stockholms Stad

Föreningen Somali-Swedish Association

Brunnsboskolan

Göteborgs Stadsbibliotek

Goteborgs Folkhögskolan

Falköpings Bibliotek

Ibn Rushd, Vänersborg

Åbyskolan Mölndal

Lindholmens teknisk gymnasium

Björkdammens skolan Partille Kommun

Drottning Silvias Barn & Ungdomsbibliotek

Kortedala Bibliotek

Hjällbo Bibliotek

Biskopsgårdens Bibliotek

Kulturföreningen Diva

Bohuslänas Museium

Jönköping, Skylingaryd

Ållebergsgymnasiet i Falköping

Stockholms Reading Club

Rinkebys Folkets Hus

Föreningen Puntlands Community Organisation

Fisksätra, Nacka Kommun

Katrineholms Bibliotek

Bergsjöns Bibliotek

Länsmans Kyrkan

Kortedala Gymnasium

Vingen i Göteborg

Göteborgs Folkhögskolan i Biskopsgården

Borås Stadsbibliotek

 

Bile Hashi | somalisk författare