De anlitade Bile

REFERENSER 

DE ANLITADE BILE HASHI

Vivalla Bibliotek

Motala kommun

Skäggetorps bibliotek

Linköpings Bibliotek

Rosengårds Bibliotek

Nollhagaskolan, Alingsås

Forum för posei och prosa, Musikens Hus

Älvstrands Bibliotek

Nacka kommun

Stockholms Stad

Föreningen Somali-Swedish Association

Brunnsboskolan

Göteborgs Stadsbibliotek

Goteborgs Folkhögskolan

Falköpings Bibliotek

Ibn Rushd, Vänersborg

Åbyskolan Mölndal

Lindholmens teknisk gymnasium

Björkdammens skolan Partille Kommun

Drottning Silvias Barn & Ungdomsbibliotek

Kortedala Bibliotek

Hjällbo Bibliotek

Biskopsgårdens Bibliotek

Kulturföreningen Diva

Bohuslänas Museium

Jönköping, Skylingaryd

Ållebergsgymnasiet i Falköping

Stockholms Reading Club

Rinkebys Folkets Hus

Föreningen Puntlands Community Organisation

Fisksätra, Nacka Kommun

Katrineholms Bibliotek

Bergsjöns Bibliotek

Länsmans Kyrkan

Kortedala Gymnasium

Vingen i Göteborg

Göteborgs Folkhögskolan i Biskopsgården

Borås Stadsbibliotek

 

Bile Hashi | somalisk författare